Acties

In de kwart eeuw van haar bestaan heeft de club al een aantal aansprekende acties gevoerd. Daarbij ging het niet alleen om activiteiten gericht op het inzamelen van geld voor een goed doel, ook staken de leden meermalen de handen uit de mouwen om ergens van dienst te zijn. Niet voor niets voeren Lionsclubs wereldwijd het motto "We serve", wij dienen.

Doel: veraf en dichtbij

Bij het bepalen van het doel waarop acties zich richten heeft de club gekozen voor een evenwichtige verdeling tussen veraf en dichtbij.
Zo zijn er in samenwerking met Lionsclubs wereldwijd (er zijn er wel 45.000!) succesvolle projecten gefinancierd ter bestrijding van bepaalde en veel voorkomende vormen van blindheid.

Talloze mensen zijn op die manier door een kleine en goedkope operatie in staat gesteld weer in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien.
Dichter bij huis hebben de leden zich ingezet voor onderhoud van de natuur en hebben ze in hun vrije tijd voorzieningen in een verzorgingshuis opgeknapt.